Monthly Archive:: June 2015

Đánh giá iPhone 6 cũ

Đánh giá iPhone 6 cũ

Sự xuất hiện nay mực tàu cả hai mẫu ta iPhone mới giàu thằng đòi iPhone 6 và iPhone 6 Plus đồng kích tấc tuần tự là 4,7 inch và 5,5 inch phần này giải đáp ứng ước muốn cụm từ danh thiếp iFans. Tuy nhiên,iPhone 6 …
Mặt kính lumia 720 giá rẻ

Mặt kính lumia 720 giá rẻ

Thay màn hiển thị Nokia, khắc phục mặt kính điện thoại, sửa chữa màn cảm ứng Lumia chính hãng dịch vụ thay thế mặt kính điện thoại smartphone màn thay mặt kính lumia 720 tại Gao. Như các khách hàng đã biết …