Monthly Archive:: April 2016

Các module chính của hệ thống ERP

Các module chính của hệ thống ERP

Hệ thống erp của công ty DIP Vietnam được thiết kế với quy trình khép kín với nhiều phân hệ chính giúp doanh nghiệp quản lý được dễ dàng tổng thể doanh nghiệp của mình. Với những tính năng ưu việt sẽ giúp …