Monthly Archive:: May 2017

công nghệ xử lý nước RO

công nghệ xử lý nước RO

Hiện nay,rất nhiều công ty chuyên sản xuất xu ly nuoc lọc, nuoc tinh khiết phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.Với những bình nuoc uống chất lượng,những chai xử lý nước uống đảm bảo sức khỏe được làm ra …