Monthly Archive:: August 2017

Cần khắc phục và xử lý nước ngầm

Cần khắc phục và xử lý nước ngầm

Chất lượng nuoc ngầm nói chung là tốt, ít có trường hợp bị nhiễm bẩn hữu cơ, ở nhiều vùng cĩ thể sử dụng trực tiếp chưa cần làm sạch. Tuy nhiên, loc nuoc ngầm thường có tổng khoáng hóa cao, nhiều …
Bạt che nắng mưa TPHCM – Đại Long Phát

Bạt che nắng mưa TPHCM – Đại Long Phát

Bạt che nắng mưa TPHCM với tính năng vượt trội. Ngoài những tính năng của bạt che thì sản phẩm này được thiết kế phù hợp với môi trường ở TPHCM. Không khí dịu mát, dễ dàng sử dụng, lắp đặt gọn nhẹ. Ngoài ra …