slink Archive

Nhược điểm của Samsung Galaxy S3 I9300

Nhược điểm của Samsung Galaxy S3 I9300

Cấu hình điện thoại Samsung Galaxy S3 I9300  Màn hình : 4.8″ tuy khá lớn nhưng với góc bo gọn tạo cảm giác vừa tay cho người dùng và giao diện dành cho người dùng dễ nhìn gần gũi với người dùng giống …