BẢO HIỂM THAI SẢN TRONG CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM SỨC KHỎE CỦA BẢO VIỆT

Bảo hiểm thai sản là một quyền lợi vô cùng hữu ích của các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe toàn diện http://baohiemsuckhoebaoviet.net/khach-hang-doanh-nghiep/bao-hiem-suc-khoe/ đối với các gia đình dự định sinh em bé. Tuy nhiển, lựa chọn sản phẩm như thế nào và thời điểm mua bảo hiểm ra sao để được bảo hiểm chi trả là một điều đáng quan tâm hàng đầu.

“Thời gian chờ” của Bảo hiểm thai sản

Thời gian chờ là thời gian mà các quyền lợi bảo hiểm có liên quan không được chi trả bảo hiểm.

Hiện tại, Bảo Việt đang triển khai 3 sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chính có bao gồm bảo hiểm thai sản, phân chia thành 2 đối tượng khách hàng, cụ thể:

(Bảo hiểm Intercare áp dụng cho cả 2 đối tượng khách hàng, nhưng mỗi đối tượng khách hàng sẽ có 1 số sự khác biệt về quyền lợi, trong đó có bao gồm cả quyền lợi Bảo hiểm thai sản)

Đối với bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia và bảo hiểm sức khỏe Intercare (bao gồm cho cả 2 đối tượng khách hàng nêu trên), quyền lợi Bảo hiểm thai sản sẽ được tách thành 1 quyền lợi bổ sung, và bạn buộc phải chọn quyền lợi thai sản thì mới được chi trả các chi phí liên quan khi sinh con. Đối với bảo hiểm sức khỏe doanh nghiệp, quyền lợi Bảo hiểm thái sản là 1 quyền lợi nằm trong quyền lợi bảo hiểm chính Điều trị Nội trú do ốm đau, bệnh tật, thai sản, nên bạn sẽ không phải tính thêm phí bảo hiểm cho quyền lợi thai sản.

bảo hiểm bảo việt tốt nhất trên thị trường

bảo hiểm bảo việt tốt nhất trên thị trường

Thời gian chờ của các sản phẩm bảo hiểm:

  • Khách hàng cá nhân: 635 ngày (khoảng 21 tháng) kể từ ngày có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.
  • Khách hàng doanh nghiệp:

+ bảo hiểm sức khỏe doanh nghiệp: 270 ngày kể từ ngày có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.

+ bảo hiểm sức khỏe Intercare: 365 ngày kể từ ngày có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm..

Thời điểm mua bảo hiểm thai sản

Nếu bạn mua bảo hiểm theo diện cá nhân, bạn sẽ phải mua bảo hiểm thai sản trước 1 năm, sang năm thứ 2 bạn mang bầu thì mới đáp ứng được điều kiện về thời gian chờ đối với 2 sản phẩm bảo hiểm sức khỏe dành cho cá nhân nêu trên.

Nếu bạn hoặc doanh nghiệp nơi bạn làm việc có ý định tham gia bảo hiểm cho nhân viên thì chỉ cần mua trước khi mang bầu với sản phẩm bảo hiểm sức khỏe doanh nghiệp và phải mua trước khi mang bầu tối thiểu 03 tháng đối với sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Intercare.

Vì mang bầu khó có thể chính xác theo dự tính và khả năng sinh sớm cũng không phải là hiếm, do đó, bạn nên tính quá sát thời gian chờ như trên, mà nên mua bảo hiểm trước khoảng 2 tháng và cộng thêm khoảng thời chờ đối với từng loại sản phẩm.

Xem thêm

Tác giả: linhcntt10.2008

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *