Cần khắc phục và xử lý nước ngầm

Chất lượng nuoc ngầm nói chung là tốt, ít có trường hợp bị nhiễm bẩn hữu cơ, ở nhiều vùng cĩ thể sử dụng trực tiếp chưa cần làm sạch. Tuy nhiên, loc nuoc ngầm thường có tổng khoáng hóa cao, nhiều khi chứa các chất khí hịa tan, cĩ nhiều chất sắt v mangan. Hm lượng sắt dao động từ vài mg/l đến hàng chục mg/l. Ở nhiều vùng có nguồn bị nhiễm mặn hoặc có độ cứng cao.

Một loại nuoc ngầm tồn vì trong đất (phạm vi từ 1m đến 15m) thực chất là xu ly nuoc mặt, thường được gọi là loc nuoc ngầm “mạch nông”. Chất lượng nuoc ngầm mạch nông ở nhiều vùng khá tốt, nhưng nhiều vùng cũng chỉ khá hơn nước mặt một chút Bời vì bị ảnh hưởng trực tiếp của xu ly nuoc mặt bị ô nhiễm hơn và thời tiết. Tuy nhiên, hiện nay ở nhiều vùng dân cư nông thôn chỉ dựa vào loại nguồn xu ly nuoc tốt, thuận lợi khi khai thác sử dụng cho các mục đích sinh hoạt, ăn uống.

Chất lượng nước ngầm Thuộc vào nguồn gốc của loc nuoc ngầm, cấu trúc địa tầng của khu vực và chiều sâu địa tầng nơi khai thác nước . Ở các khu vực được bảo vệ tốt, ít có nguồn chất thải gây nhiễm bẩn, xu ly nuoc ngầm nói chung được bảo vệ về mặt vệ sinh và chất lượng tương đối ổn định.

Các ion có thể có trong xu ly nuoc ngầm
Thành phần đáng quan tâm trong xử lý nước ngầm là các tạp chất hòa tan do ảnh hưởng loc ro của điều kiện địa tầng, thời tiết, nắng mưa, các quá trình phong hóa và sinh hóa trong khu vực.
Ở những vùng có điều kiện phong hóa tốt, có nhiều chất bẩn và lượng mưa lớn thì chất lượng nước ngầm dễ bị ô nhiễm lớn Vì các chất khoáng hòa tan, các chất hữu cơ, mùn lâu ngày theo nuoc mưa thấm vào đất. Ngoài ra loc nuoc ngầm cũng có thể bị nhiễm bẩn vì tác động của con người. Các chất rác thải của con người và động vật, các chất sinh hoạt, chất thải hóa học, và việc sử dụng phân bón hóa học, v.v…
Tất cả những loại hóa chất đó theo thời gian nó sẽ ngấm vào nguồn lọc nước ngầm vì tác động của con người đã bị ô nghiễm Vì các hợp chất hữu cơ khó phân hủy, các vi khuẩn gây bệnh, nhất là các hóa chất độc hại như các kim loại nặng, dư lượng thuốc trừ sâu và không loại trừ cả chất phóng xạ.

Có rất nhiều phương pháp để xử lý lọc nước ngầm, Tùy thuộc vào nhiều yếu tố như nhu cầu cấp nước , tiêu chuẩn dùng xử lý nước , đặc điểm của nguồn lọc nước ngầm, các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế toàn xã hội mà Ai trong chúng ta sẽ lụa chọn hệ thống lọc nước tinh khiết ro công nghệ xử lý nước lọc xu ly nuoc ngầm sao cho phù hợp.

Tác giả: locnuocvietan

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *