Chọn lộ trình khi du học anh quốc

Du học Anh Quốc nơi giáo dục tốt và có chất lượng, ở đây các học sinh học tối thiểu 13 năm để tốt nghiệp chương trình thpt. Hầu hết các trường Anh sẽ yêu cầu học sinh ở Việt Nam hoàn thành 1 trong các chương trình chuyển tiếp trước khi tham gia vào khóa học chính.

lo-trinh-du-hoc-anh

Học sinh phải hoàn tất với 2 chương trình đó là A Level và Tú tài quốc tế hai chương trình chuẩn quốc gia, chấp nhận ở tất cả các trường ĐH tại Anh và được lựa chọn nhiều nhất. Đây được coi là hai lộ trình phù hợp nhất đối với học sinh hoàn thành lớp 10 tại Việt Nam. A Level kéo dài 2 năm với 3 đến 4 môn học, học sinh lựa chọn tư vấn du học anh với các môn học phù hợp ngay từ đầu bởi những môn này sẽ liên quan đến ngành học đăng ký ở một số trường ĐH.

Đối với học sinh lớp 11, chương trình dự bị đại học, chương trình A Level kéo dài 1 năm có thể coi là con đường chuyển tiếp tốt nhất. Học sinh theo học chương trình chuyển tiếp 1 năm sẽ tiết kiệm được chi phí 1 năm học tại Anh Quốc. Đối với chương trình Foundation, học sinh nhận được học bổng 100% học phí nếu đạt kết quả học tập cao trong khi học bổng A Level với việc giảm 50% học phí. Các chương trình sẽ giúp học viên định hướng việc học tập.

Anh quốc vấn đề giáo dục luôn được đặt lên hàng đầu. Tại đây có những trường lâu đời, có uy tín nhất trên thế giới và cũng là nơi có nhiều cải cách về giáo dục nhất trên thế giới. Vì vậy nên sinh viên khi du học anh cần định hướng lộ trình ngay từ đâu.

Tác giả: votantai226

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *