Chứng nhận ISO 14001 là gì ?

Chứng nhận ISO 14001 là gì?

Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế giúp Doanh nghiệp xác định rõ vai trò quan trọng của môi trường cũng như những rủi ro từ môi trường mang lại, từ đó nhận thức được môi trường như là một phần Hoạt động của Tổ chức. Cam kết ngăn ngừa ô nhiễm môi trường là điều kiện bắt buộc trong Tiêu chuẩn này, vì vậy việc đạt được Chứng nhận ISO 14001 sẽ có tác dụng rất tốt trong việc quảng bá hình ảnh Doanh nghiệp thân thiện.

Hiện có các Tiêu chuẩn Việt Nam về Hệ thống Quản lý Môi trường còn hiệu lực

 • TCVN ISO 14001:2005 Hệ thống quản lý môi trường. Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
 • TCVN ISO 14004:2005 Hệ thống quản lý môi trường. Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ
 • TCVN ISO 14010:1997 Hướng dẫn đánh giá môi trường. Nguyên tắc chung
 • TCVN ISO 14011:1997 Hướng dẫn đánh giá môi trường. Thủ tục đánh giá. Đánh giá hệ thống quản lý môi trường
 • TCVN ISO 14012:1997 Hướng dẫn đánh giá môi trường. Chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường
 • TCVN ISO 14020:2000 Nhãn môi trường và công bố môi trường. Nguyên tắc chung
 • TCVN ISO 14021:2003 Nhãn môi trường và công bố về môi trường. Tự công bố về môi trường (ghi nhãn môi trường kiểu II)
 • TCVN ISO 14024:2005 Nhãn môi trường và công bố môi trường. Ghi nhãn môi trường kiểu 1. Nguyên tắc và thủ tục
 • TCVN ISO/TR 14025:2003 Nhãn môi trường và công bố môi trường. Công bố về môi trường kiểu III
 • TCVN ISO 14040:2000 Quản lý môi trường. Đánh giá chu trình sống của sản phẩm. Nguyên tắc và khuôn khổ
 • TCVN ISO 14041:2000 Quản lý môi trường. Đánh giá chu trình sống của sản phẩm. Xác định mục tiêu, phạm vi và phân tích kiểm kê
 • TCVN ISO 14050:2000 Quản lý môi trường. Từ vựng

Hệ thống này dành cho những ai?

Nhờ tính tổng quát và được chấp nhận trên toàn cầu tiêu chuẩn ISO 14001 có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động quản lý môi trường của các công ty sản xuất trên thế giới. Hội từ thiện, các tổ chức tình nguyện và các hiệp hội thương mại có thể sử dụng tiêu chuẩn này. Bất cứ tổ chức có sản phẩm, dịch vụ hay các hoạt động thường ngày có ảnh hưởng tới môi trường cũng cần phải nhận thức về ISO 14001.

Trên đây là những thông tin giúp bạn tham khảo để biết thêm về những vấn đề khi chứng nhận ISO 14001, nếu quý khách có nhu cầu hay thắc mắc gì còn vướng bận gì về ISO 9001, ISO 14001 hay ISO 22000 cứ liên hệ ngay cho công ty VIETPAT của chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ tối đa nhất cho quý khách. Hotline: 0943343981

Nguồn từ : https://www.linkedin.com/pulse/ch%E1%BB%A9ng-nh%E1%BA%ADn-iso-14001-l%C3%A0-g%C3%AC-phuong-nguyen

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *