CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN LÀ GÌ?

Hiện nay chính phủ Nhật đã xem xét đến việc tiếp đón làn sóng lao động người nước ngòai.

xuất khẩu lao động Nhật Bản

điều kiện xuất khẩu lao động Nhật Bản

Kết quả là năm 1990 Nhật đã cho ra đời chế độ Tu nghiệp sinh. Về bề ngòai của chế độ này là nhằm truyền bá kỹ thuật của Nhật ra nước ngòai, đặc biệt là các nước đang phát triển cũng như giúp cho các công ty của Nhật tiếp cận với môi trường quốc tế. Và thời điểm này cộng với cách tiếp nhận truyền thống là qua các công ty thì còn nảy sinh ra cách tiếp Nhận thông qua nghiệp đòan. Và nghiệp đòan có chức năng quản lý hướng dẫn các công ty tiếp nhận TNS.Và năm 1993 thì chính phủ Nhật đã cho phép TNS sau khi kết thúc tu nghiệp có thể lao động 2 năm tại Nhật để thực hành những kỹ năng đã tu nghiệp được (tổng là 3 năm).

Xem thêm: du học Hàn Quốc vừa học vừa làm

Còn thực tập sinh bắt đầu từ tháng 7 năm 2010 không còn chế độ 1 năm tu nghiệp , mà chỉ còn 1 tháng, từ tháng thứ 2 là TTS và được nhận lương tối thiểu tại vùng nơi làm việc, thu nhập đc tính theo giờ làm trong tháng.

Đây là chương trình hợp tác hỗ trợ đào tạo của Chính phủ Nhật Bản giành cho các nước đang phát triển. Mục đích, xây dựng đội ngũ nhân lực nòng cốt, thông qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ tích cực sang đơn vị các nước phái cử TTS

Tham khảo: xuất khẩu lao động tại Nhật Bản

Tác giả: thanhhaivphd

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *