Công bố chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm hiện nay mọc lên khá là nhiều kể từ ngày có quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm với người tham gia giao thông bằng xe máy, mô tô,… Kèm theo đó việc Công bố chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm cũng mang tính chất bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông

hop-quy-mu-bao-hiem

Công bố chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm

Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy: Mũ dùng cho người đi mô tô, xe máy có đặc tính kỹ thuật phù hợp với quy định cơ bản nhứ: phải có các bộ phận Vỏ mũ; Lớp đệm hấp thụ xung động bên trong vỏ mũ (đệm bảo vệ); Quai đeo.

Mũ bảo hiểm phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định rõ trong QCVN 2 : 2008/BKHCN, các phương pháp thử cũng được quy định tại phụ lục kèm theo Quy chuẩn này

Mũ bảo hiểm sản xuất trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2 của QCVN 2 : 2008/BKHCN cho từng kiểu mũ trên cơ sở chứng nhận hợp quy của Tổ chức chứng nhận được chỉ định theo phương thức 5.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC CÔNG BỐ

  • Tạo lòng tin của khách hàng đối với nhà sản xuất, góp phần nâng cao uy tín của nhà sản xuất, kinh doanh, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường và thuyết phục khách hàng chấp nhận sản phẩm.
  • Những sản phẩm được chứng nhận sẽ có ưu thế cạnh tranh đối với những sản phẩm cùng loại khi chưa được chứng nhận, chính vì vậy mà hoạt động chứng nhận sản phẩm đã trở thành công cụ tiếp thị hữu hiệu cho nhà sản xuất. Chứng nhận sản phẩm cũng là một cách thức kiểm soát sản xuất, trên cơ sở đó sẽ giúp nhà sản xuất giữ ổn định chất lượng, cải tiến năng suất,giảm sự lãng phí và giảm tỉ lệ sản phẩm bị phế phẩm

Đối với mũ bảo hiểm nhập khẩu có thể chọn Tổ chức giám định hoặc tổ chức chứng nhận trong và ngoài nước được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc thừa nhận thực hiện tại nước ngoài hoặc Tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định tiến hành tại Việt Nam theo phương thức thử nghiệm lô hàng hoá theo phương thức 7

Mũ bảo hiểm khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy mũ bảo hiểm trên vỏ mũ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện  Công bố chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm phù hợp với Quy chuẩn QCVN 2 : 2008/BKHCN

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *