Công bố hợp quy động cơ mô tô, xe gắn máy

Công bố hợp quy động cơ mô tô, xe gắn máy tính đến thời điểm hiện tại vẫn là hoạt động bắt buộc với các đơn vị có sản phẩm

cong-bo-hop-quy-dong-co-xe-o-to-xe-gan-may

Công bố hợp quy động cơ mô tô, xe gắn máy:

Động cơ xe mô tô, gắn máy phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Kết cấu và thông số kỹ thuật của động cơ phải phù hợp với đăng ký của nhà sản xuất.
  • Động cơ phải hoạt động ổn định ở mọi chế độ, không được rò rỉ nhiên liệu, dung dịch làm mát, dầu bôi trơn ở các mối ghép của động cơ.
  • Động cơ phải khởi động được dễ dàng bằng các phương pháp do nhà sản xuất đăng ký.
  • Và các yêu cầu kỹ thuật khác, chi tiết được quy định rõ tại QCVN 37 : 2010/BGTVT

Những yêu cầu trên phải được thử nghiệm đánh giá theo  được kiểm tra, thử nghiệm theo quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007

Phương thức lấy mẫu:

  • Đối với mẫu kiểm tra chứng nhận kiểu loại: mẫu điển hình của kiểu loại động cơ đăng ký
  • Đối với quá trình sản xuất hàng loạt: lấy ngẫu nhiên trong số các sản phẩm cùng kiểu loại.

Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật đối với động cơ sản xuất lắp ráp và nhập khẩu.

Các đơn vị có sản phẩm cần nên lưu ý Công bố hợp quy động cơ mô tô, xe gắn máy đúng quy định, về hồ sơ, thủ tục chi tiết các bạn hãy xem thêm tại diễn đàn  hopquysanpham.com để biết thêm thông tin

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *