DIP PMS.NET dành cho doanh nghiệp sản xuất

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về quản trị sản xuất trong doanh nghiệp thì DIP Việt Nam đã đưa ra một giải pháp giải quyết vấn đề trên đó chính là phần mềm quản lý sản xuất DIP PMS.NET.

Phần mềm quản lý sản xuất DIP PMS.NET là một giải pháp nhằm đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu quản trị sản xuất cho doanh nghiệp. Hệ thống xây dựng dựa trên quy trình khép kín từ khâu thiết lập đơn hàng, nhu cầu sản xuất cho tới lập kế hoạch sản xuất, hoạch định và ước tính khả năng cung ứng nguyên vật liệu trong kho, thiết lập định mức nguyên vật liệu đầu vào cho từng công đoạn sản xuất, tỷ lệ khấu hao nguyên vật liệu, tính giá thành,…từng công đoạn sản xuất

phần mềm quản lý sản xuất

Các tính năng nổi bật nhất của phần mềm quản lý sản xuất DIP PMS.NET

Chức năng lập nhu cầu sản xuất

Module này cho phép doanh nghiệp thực hiện việc tập hợp các yêu cầu về hàng hóa từ nguồn dự báo và đơn hàng từ khách hàng để lập nhu cầu hàng hóa cần sản xuất tại từng thời điểm.

Module chức năng lập kế hoạch sản xuất

Cho phép thực hiện tạo các lệnh sản xuất dựa theo số liệu hàng hóa cần sản xuất. Nói cách khác, chức năng này của phần mềm quản trị sản xuất cho phép bộ phận lập kế hoạch sản xuất có thể quản lý được thông tin kế hoạch sản xuất của Công ty mình. Hơn nữa còn được tích hợp với việc họach định nhu cầu với mục đích tính toán nhu cầu nguyên vật liệu cần cho việc sản xuất.

– Phân hệ hỗ trợ ghi thông tin và quản lý các kế hoạch sản xuất:
– Phân cấp kế hoạch theo kế hoạch tổng hợp và kế hoạch chi tiết.
– Liên kết với các kế hoạch sản xuất.
– Phân loại kế hoạch thành: loại kế hoạch, tình trạng của kế hoạch, đối tác, thời kỳ, loại sản phẩm
– Thông tin về thời gian thực hiện công đoạn sản xuất.
– Tỷ lệ hao hụt sản phẩm, phế phẩm.
– Thông tin về quá trình chuyển giao sản phẩm giữa công đoạn này với công đoạn kia.
– Thông tin về định mức về nguyên vật liệu, định mức về lao động, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị.
– Tùy biến thay đổi thiết kế các sản phẩm trong quá trình sản xuất

Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

– Hỗ trợ trong việc tính toán các yêu cầu về nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất.

– Trên cơ sở thông tin về phân tích năng lực, kế hoạch sản xuất và nguồn lực của hệ thống sản xuất

– Cập nhật tính toán nhu cầu nguyên vật liệu để đưa ra các quyết.

– Chức năng này có thể sẽ thay thế công việc lập kế hoạch sản xuất của nhà máy đối với việc ước tính khả năng cung ứng nguyên vật liệu và các nguồn lực khác.

Quản lý định mức nguyên vật liệu và các công đoạn sản xuất

– Tính năng này cho phép các nhà máy xây dựng về định mức nguyên vật liệu cho từng loại sản phẩm.
– Xây dựng định mức nhiều cấp, xác định các công đoạn trong sản xuất (Routing) và các nguồn lực sử dụng tương ứng trong từng công đoạn đối với từng loại sản phẩm.
– Vì vậy, việc quản lý thông tin trong quá trình sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ được thực hiện dễ dàng hơn

Quản lý tiến độ sản xuất của doanh nghiệp

– Cho phép theo dõi tiến độ sản xuất của từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất

– Theo dõi tiến độ sản xuất trong từng công đoạn

Cảnh báo doanh nghiệp khi yêu cầu nguyên vật liệu phát sinh

Trong quá trình sản xuất, yêu cầu nguyên vật liệu trong khi tồn kho của phân xưởng đã hết số nguyên vật liệu hiện tại không đủ cho công đoạn tiếp theo. Hệ thống ngay lập tức cảnh báo giao nguyên vật liệu cho phân xưởng và phân phối nguyên vật liệu cho nhân viên theo số lượng tính toán tự động. Đồng thời, ghi nhận và theo dõi tồn kho phân xưởng.

Quản lý nhân công

– Lập kế hoạch làm việc, đi ca cho nhân viên.
– Theo dõi quá trình vào – ra, điều chuyển nhân công trong các phân xường với nhau

– Phân công công việc và sản phẩm cho nhân viên theo từng nhóm hoặc chi tiết cho từng người.

Chức năng quản lý chấm công nhân viên theo thời gian (vào ra) bằng thẻ mã vạch (barcode)

– Chuyển sản phẩm có được từ công đoạn này sang công đoạn khác (yêu cầu trả sản phẩm khi không đạt yêu cầu).

– Kiểm soát chi phí sử dụng máy móc, thiết bị như điện, công cụ dụng cụ, … khấu hao máy móc.

– Kiểm tra các chỉ tiêu thông số kỹ thuật của từng sản phẩm, kiểm tra số lượng ứng với từng mức chất lượng.

– Tích hợp đồng bộ việc chấm công nhân viên trực tuyến trên website liên kết về phần mềm quản lý

– Nhập kho thành phẩm, bán thành phẩm.

– Thống kê sản phẩm hỏng..

Chức năng quản lý chi tiết sản phẩm

Chức năng này giúp doanh nghiệp quản lý được danh sách sản phẩm, thông tin hình ảnh về sản phẩm, lịch sử thay đổi giá bán sản phẩm

Chức năng in mã vạch(barcode)

– Chủ động thiết kế mẫu in mã vạch

– Quản lý danh sách in mã vạch sản phẩm

– Quản lý hợp đồng, đơn đặt hàng theo sản phẩm

Chức năng quản lý Kho

– Quản lý xuất, nhập kho

– Quản lý kho hàng tại nhiều địa điểm và chi nhánh khác nhau

– Hỗ trợ quản lý các mặt hàng cần theo dõi đích danh: serial number, IMEX, …

– Hỗ trợ quản lý kho bằng mã hàng hay bằng mã vạch (barcode)

– Hỗ trợ kiểm kho tự động bằng máy kiểm kho

– Hỗ trợ cảnh báo hàng tồn kho theo định mức

– Theo dõi chính xác việc nhập xuất của từng sản phẩm hay nhóm sản phẩm

– Quản lý các phiếu nhập, xuất, điều chỉnh, kiểm kê kho

– Dự đoán số lượng hàng sẽ xuất theo dữ liệu xuất trong lịch sử

– Xem tồn kho hiện tại của sản phẩm một cách nhanh chóng

Module quản lý Mua hàng

– Quản lý tình trạng mua nguyên vật liệu

– Quản lý đề xuất mua nguyên vật liệu: từ báo giá đến chọn nhà cung cấp

– Quản lý danh sách đơn đặt hàng

– Quản lý danh sách mua hàng

– Lập phiếu mua hàng, phiếu nhập kho

– Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp

Chức năng báo cáo, phân tích, thống kê động

DIP PMS.NET linh hoạt trong việc phân tích chi phí nguyên vật liệu, nhân công, khấu hao máy móc thiết bị trong quá trình sử dụng cho từng lô sản phẩm, từng đơn hàng.

Cho phép xuất báo cáo, thổng kê động giúp nhà quản lý theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng, chi phí định mức theo đơn hàng, thống kê, so sánh số lượng hàng sản xuất ra, nguyên vật liệu còn tồn kho, …

Có thể bạn quan tâm đến phần mềm quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp ERP: http://dip.vn/phan-mem-quan-tri-doanh-nghiep-dip-erp-net-sp53.html

Tác giả: vuquocthai93

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *