HỌC DỰNG PHIM CĂN BẢN

HỌC DỰNG PHIM CĂN BẢN

Thứ hai – 13/05/2013 16:42

Dựng phim là quá trình kiểm tra, rà soát, lựa chọn và  quảng cáo truyền hình    lắp ráp các đoạn phim (frame), cảnh phim, âm thanh gốc đã quay thu thập thành một đoạn phim hoàn chỉnh, và lòng nhạc hoặc ghép lời thoại tùy theo yêu cầu khách hàng.

  1. Khái niệm dựng phim.

    Dựng phim là quá trình kiểm tra, rà soát, lựa chọn và lắp ráp các đoạn phim (frame), cảnh phim, âm thanh gốc đã quay thu thập thành một đoạn phim hoàn chỉnh, và lòng nhạc hoặc ghép lời thoại tùy theo yêu cầu khách hàng.

    2. Ngữ pháp của dựng phim.

    Khi viết, chúng ta sử dụng các “từ” kết hợp lại với nhau để tạo thành “câu” có ý nghĩa, rồi kết hợp các câu lại thành một “đoạn” văn có ý nghĩa,làm phim doanh nghiệp cuối cùng là kết hợp các đoạn văn để tạo thành một “bài” văn nhằm chuyển tải một thông điệp đến người đọc. Đó là ngữ pháp của văn viết. Đơn vị nhỏ nhất để tạo thành là “từ”.

    Tượng tự như vậy, dựng phim cũng có ngữ pháp của nó. Khi dựng phim, chúng ta sử dụng các cảnh kết hợp lại để tạo thành “câu”, kết hợp các “câu” để tạo thành các “trường đoạn” và kết hợp các trường đoạn với nhau để tạo thành một bộ phim hoàn chỉnh nhằm chuyển tải một thông điệp đến người xem. Đơn vị nhỏ nhất của dựng phim là cảnh (frame).


Một câu hình thường là kết hợp của những loại cảnh quay khác nhau. Một câu hình tiêu chuẩn và kinh điển(classic) thường có cấu trúc ngữ pháp như sau:

Để có được các cảnh phim ta phải cắt nó từ những thước phim gốc được quay từ camera hoặc từ một nguồn nào đó như thu thập, mua, …

Các nhà dựng phim điện ảnh ở thời kỳ đầu phải dừng kéo để cắt từng cảnh phim đã tráng trong phòng LAB để lựa chọn các cảnh và lắp ráp chúng lại với  phim quảng cáo   nhau một cách thủ công. Khi công nghệ số ra đời và công việc dựng được chuyển lên bàn dựng cùng với các phần mềm hỗ trợ thì công việc dựng phim trở lên đơn giản hơn nhiều.

 

 

Tác giả: vuongnguyenbinh

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *