Lựa chọn máy chấm công cho doanh nghiệp của bạn

Để lựa chọn máy chấm công cho doanh nghiệp của bạn, kỹ thuật ngày nay trước khi mua và sử dụng máy chấm công, xin vui lòng cung cấp cho một số tiêu chuẩn để bạn tham khảo.

Đầu tiên, bạn quyết định cách bạn sẽ sử dụng bất kỳ loại máy chấm công cho phù hợp với doanh nghiệp của bạn, máy chấm công vân tay, thẻ hoặc thẻ giấy? Nếu bạn sử dụng một bộ đếm thời gian hoặc thẻ, bạn cần phải thêm các tính năng, mở hay không mở cửa vân tay hoặc thẻ? Số lượng nhân viên các tổ chức của họ có thể tối đa hóa số lượng gia tăng này là thích hợp để lựa chọn máy chấm công? Doanh nghiệp của bạn có tổ chức hơn có thể thu thập văn phòng tham gia hay không?
Thứ hai, chúng tôi tin rằng khi bạn liên hệ với nhà cung cấp bạn nên yêu cầu chi tiết của việc sử dụng sau bán hàng hỗ trợ, chính sách bảo hành. Điều này là quan trọng, bởi vì sau khi cài đặt, bạn hoặc tổ chức của bạn sẽ sử dụng các nhân viên, thời gian sẽ không được giống như một máy tính thông thường hoặc thiết bị sử dụng hàng giờ, hàng ngày, bạn có thể quên một vài ngày sau khi cài đặt, hoặc nếu bạn thay đổi quản lý máy chấm công giá rẻ sẽ yêu cầu sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp, dạy người quản lý mới.

[​IMG]
Sau khi bạn xác định các mô hình của các máy tính cho doanh nghiệp của bạn, bạn đưa ra yêu cầu thông tin của nhà cung cấp, nhắc nhở họ rằng họ tuân thủ các yêu cầu xem chi tiết của vấn đề, nhu cầu kinh doanh của bạn hay không. Ví dụ, bạn cần phải hội tụ từ một đa số văn phòng chấm công cơ sở, cửa hàng của bạn có rất nhiều biến thể khác nhau
Khi nhà cung cấp đáp ứng khá hài lòng với doanh số bán hàng của bạn, chính sách bảo hành, và các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ, theo những ngày của thành phố, bạn có thể lựa chọn để cung cấp máy chấm công cho doanh nghiệp. Từ đó, bạn có thể hiểu được họ trình bày mô tả chi tiết các thông số của máy, thảo luận về giá cả, lắp đặt, khuyến mãi, trả tiền, …
Từ kinh nghiệm thực tế, không nên tập trung quá nhiều vào giá bán của mỗi nhà cung cấp, có thể có giá rẻ hơn rất nhiều so với nhà cung cấp nhưng thường họ không có khả năng hỗ trợ các dịch vụ bảo dưỡng thiết bị. Nhiều khách hàng quay trở lại mua các dịch vụ hỗ trợ từ thiếc, do đó, không chỉ là bạn không mua một máy giá rẻ, nhưng cũng đáng lo ngại hơn. Những công ty này thường công ty máy tính, sản phẩm điện tử. Khách hàng yêu cầu, họ cũng tìm cách quyền bán máy tính, nhưng không có nhân viên để hỗ trợ họ, khi việc sử dụng khuyến cáo của phần mềm, các vấn đề mới là sự hiểu biết chi tiết về các quy tắc của việc sử dụng máy chấm công.chính hãng

Tác giả: anhtudigimart

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *