Những máy chiết rót sản phẩm

Cơ cấu rót kiểu van

Cơ cấu rót của may chiet rot ban tu dong kiểu van là một trong các cơ cấu dễ dàng nhất, nó gồm có bình lường có chia vạch, van ba ngã, ống thông hơi có thể dịch chuyển lên xuống được, ống nối để nạp đầy bình lường và ống để rót thể tích đã đinh lượng vào bao bì chứa.

Thể tích dung dịch đi vào trong bình lường phụ thuộc vào vị trí đầu bên dưới của ống thông
Ở chỗ nạp, nút van ba ngã xoay nối ống dẫn dung dịch bên trong bình chứa chảy vào bình lường, đẩy không khí trong bình ra qua ống thông hơi. Khi đầu dưới của ống ngập dưới mực chất lỏng thì không khí không thoát ra được nữa, chất lỏng dâng lên cao hơn miệng ống một đoạn nhỏ, rồi dừng lại. Khoảng dâng cao hơn miệng ống thông hơi phụ thuộc vào mực dung dịch ở trong thùng chứa. Khi đó áp suất không khí bên trong bình bị nén tới áp suất bằng với áp suất dung dịch có độ sâu tính từ mặt thoáng trong thùng chứa và mặt thoáng trong bình lường, chất lỏng không chảy vào bình lường được nũa. chất lỏng trong ống thông hơi sẽ dâng lên và theo quy tắc bình thông nhau đến bằng mực dung dịch ở bên trong thùng chứa.

Ðể tháo dung dịch vào bao bì chứa, xoay van ba ngã tới chỗ tháo. dung dịch trong bình định lượng sẽ theo ống dẫn chảy xuống bao bì chứa bên dưới.

Thể tích dung dịch trong bình có thể điều chỉnh bằng cách nâng hoặc hạ ống thông hơi xuống.Tùy theo cách quay van mà những máy dùng cơ cấu rót này thuộc loại quay tay, bán tự động và tự động. dung dịch chảy ra càng nhanh thì năng suất máy càng lớn
QUÁ TRÌNH ĐỊNH LUỢNG-máy chiết chai SẢN PHẨM LỎNG

Định lượng sản phẩm lỏng là chiết một thể tích nhất định sản phẩm lỏng và rót vào trong chai, bình, lọ, v.v.. Định lượng sản phẩm lỏng bằng máy được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành sản xuất thực phẩm. Khi định lượng bằng máy thì cải thiện được điều kiện vệ sinh, đảm bảo được năng suất cao và định lượng sản phẩm một cách chính xác .

Máy định lượng máy chiết rót tự động sản phẩm lỏng thường được áp dụng cho những trường hợp yêu cầu năng suất cao, hoặc các yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh thực phẩm. Tùy theo tính chất của dung dịch , những day chuyen chiet rot sẽ khác nhau ở các bộ phận làm việc chính, những cách thức rót .

trong công nghiệp thực phẩm, máy định lượng-máy chiết bình sản phẩm lỏng đựơc áp dụng cho nước giải khát, nuớc trái cây, bia, rượu, nước giải khát có ga, sữa, mứt, các loại dung dịch thực phẩm cô đặc, v.v..

những phương pháp định lượng chủ yếu gồm có:

Định lượng bằng bình định mức: chất lỏng được định lượng chuẩn xác nhờ bình định mức trước khi rót vào chai.
Định lượng bằng chiết tới mức cố định: dung dịch được chiết tới mức cố định bên trong chai bằng cách chiết đầy, sau đó lấy khối thể tích bù trừ ra khỏi chai; khi đó mức lỏng bên trong chai sẽ sụt xuống một khoảng như nhau bất thiet bi loc nuoc kể thể tích của các chai có bằng nhau hay không. Ngoài ra còn dùng ống thông hơi, chất lỏng đựoc chiết tới khi ngập miệng ống thông hơi sẽ dứng lại. phương pháp nầy có độ chuẩn xác không cao, tuỳ thuộc độ đồng đều của chai.
Định lượng bằng cách chiết theo thời gian: cho dung dịch chảy vào chai trong khoảng thời gian xác định, có thể xem như thể tích chất lỏng chảy là không đổi. phương pháp nầy chỉ áp dụng cho các sản phẩm có giá tri thấp, không yêu cầu độ chuẩn xác định lượng.
trong ba phương pháp định lượng cơ bản: theo bình định mức, định lượng theo mức và định lượng theo thời gian chảy thì rất nhiều nhất đối với sản phẩm lỏng là hai phương pháp đầu.

Có 3 phương pháp chiết rót sản phẩm :

hình thức rót áp suất thường: dung dịch tự chảy vào bên trong chai do chênh lệch về độ cao thủy tĩnh. Tốc độ chảy chậm nên chỉ thích hợp với những dung dịch ít nhớt.
hình thức rót chân không: Nối chai với một hệ thống máy chiết rót tự động hút chân không, chất lỏng sẽ chảy vào bên trong chai do chênh áp giữa thùng chứa và áp suất bên trong chai. Lượng dung dịch chảy vào chai thông thường cũng được áp dụng hình thức bù trừ hoặc chiết đầy chai.
hình thức rót đẳng áp: hình thức này được áp dụng cho các sản phẩm có gas như bia, nước ngọt.bên trong khi rót, áp suất trong chai lớn hơn áp suất khí quyển nhằm tránh không cho ga (khí CO2) thoát khỏi chất lỏng . Với phương pháp rót đẳng áp thông thường, người ta nạp khí CO2 vào trong chai cho đến loc nuoc khi áp suất bên trong chai bằng áp suất bên trong bình chứa, sau đó cho sản phẩm từ bình chứa chảy vào bên trong chai nhờ chênh lệch độ cao.
Máy định lượng-máy chiết rót tự động sản phẩm lỏng gồm rất phổ biến cơ cấu rót , mỗi cơ cấu rót được bố trí chiết cho 1 chai. các cách thức rót có thể được bố trí thẳng hàng, làm việc cùng lúc (máy chiết có cơ cấu chiết thẳng) hoặc bố trí trên bàn quay, làm việc tuần tự (máy chiết bàn quay)

Tác giả: locnuocvietan

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *