Quy định về xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ

VIETPAT xin cung cấp Quy định về xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ cho mọi người cùng tham khảo như sau.

Hiện nay việc xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ là hoàn toàn bắt buộc nếu đơn vị muốn tiến hành sản xuất phân bón vô cơ. Những doanh nghiệp nào tham gia hoạt động sản xuất trong lĩnh vực này cần chú ý và tham khảo nhưng văn bản sau để biết thêm chi tiết.

phan bon vo co

Quy định về xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ:

  • Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, Bộ Công thương được giao quản lý sản xuất, kinh doanh và chất lượng phân bón vô cơ. Bộ NN-PTNT được giao quản lý sản xuất, kinh doanh, chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác (hỗn hợp của phân hữu cơ và vô cơ, các loại phân bón khác).
  • Ngày 30 tháng 8 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 29/2014/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.
  • Ngày 13/11/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

Mọi nhu cầu và thắc mắc liên quan đến xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ hãy liên hệ ngay cho VIETPAT theo hotline: 0943.343.981 để được hỗ trợ tư vấn thực hiện một cách nhanh chóng và tiết kiệm tối đa nhất có thể
Link nguồn: http://hopchuanhopquy.com/tu-van-xin-giay-phep-phan-bon-vo-co/

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *