thưởng thức giá trị mới đem đến cho người ta những hy vọng đầy mới lạ Archive